Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chrisapril
9872 e8b2 500
Ed Sheeran & Boris
Reposted fromReykjavik Reykjavik viairmelin irmelin
7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
chrisapril
chrisapril
chrisapril
2963 12fd
Reposted fromhrabiamizantrop hrabiamizantrop viapoolun poolun
8165 99e6 500
0466 911a 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaCorruptgirl Corruptgirl
chrisapril
chrisapril
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
chrisapril
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazyrafa zyrafa
chrisapril
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaoutoflove outoflove
chrisapril
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viawiksz wiksz
chrisapril
9307 fe72
Reposted fromretro-girl retro-girl viawypierdalac wypierdalac
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
chrisapril
4268 4cf4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyou myou
chrisapril
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viamyou myou
I still find each day too short for all the thoughts I want to think, all the walks I want to take, all the books I want to read, and all the friends I want to see.
John Burroughs 
(via wordsnquotes)
chrisapril
7269 76d8 500
Reposted fromznikajac znikajac viaarrrrrrrr arrrrrrrr
chrisapril

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.

— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakazdysieliczy kazdysieliczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl