Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chrisapril
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazyrafa zyrafa
chrisapril
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
chrisapril
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viawiksz wiksz
chrisapril
9307 fe72
Reposted fromretro-girl retro-girl viawypierdalac wypierdalac
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
chrisapril
4268 4cf4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyou myou
chrisapril
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viamyou myou
I still find each day too short for all the thoughts I want to think, all the walks I want to take, all the books I want to read, and all the friends I want to see.
John Burroughs 
(via wordsnquotes)
chrisapril
7269 76d8 500
Reposted fromznikajac znikajac viaarrrrrrrr arrrrrrrr
chrisapril

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.

— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakazdysieliczy kazdysieliczy
chrisapril

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
chrisapril
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
chrisapril
3309 c973
chrisapril
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viastoryofmylife storyofmylife
chrisapril
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
chrisapril
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaAmere Amere
chrisapril
Taak... tak właśnie wygląda życie. Myślisz, że coś wiesz, że coś kontrolujesz, a na końcu i tak czeka cię bezgraniczne zdumienie.
— Przemysław Angerman, Tożsamość Rodneya Cullacka
chrisapril
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna
— -Pawlikowska
Reposted fromSabela Sabela viaobarzana obarzana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl