Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chrisapril

Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…

Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.

— Ola Józefina Sokołowska
chrisapril
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viaobarzana obarzana
chrisapril
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viathenatuss thenatuss
chrisapril
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viathenatuss thenatuss
chrisapril
9312 7ecc 500
chrisapril
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
chrisapril
Reposted frombluuu bluuu
chrisapril
chrisapril
5730 dbc0
Reposted fromkonwalia konwalia viamrs-cosmos mrs-cosmos
chrisapril
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die viafreeway freeway
chrisapril
5659 b3a2
chrisapril
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
chrisapril
Merry Christmas ❤️
chrisapril
6312 23af 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vialovesweets lovesweets
chrisapril
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
chrisapril
3432 4832
chrisapril
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viasamovolka samovolka
chrisapril
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol vianoelle noelle
chrisapril
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl